Welkom

Bij psychotherapiepraktijk S. van de Graaf

De Praktijk

Welkom op de  website van de psychotherapiepraktijk van mw. Stefi van de Graaf.

U treft hier informatie aan over de praktijk en wat deze mogelijk voor u kan betekenen.

De praktijk is onderdeel van het Willemshuys; een samenwerkingsverband in het centrum van Den Bosch waar naast psychotherapeuten ook psychiaters en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen werkzaam zijn.

Wanneer u na het lezen van de site vragen heeft of wanneer u zich wilt aanmelden kunt u contact met mij opnemen.

Iedereen heeft wel eens een periode dat het niet goed gaat. Men voelt zich somber of lusteloos, kan niet goed slapen, piekert over problemen. Of men voelt zich bijvoorbeeld onrustig of angstig of onzeker in gezelschap.  In heel veel gevallen gaan deze klachten vanzelf over. Als dit echter niet gebeurt, kan professionele hulp uitkomst bieden.


Voor wie

Psychotherapeuten zijn opgeleid om mensen met psychische klachten te helpen. Met behulp van gesprekken worden psychische klachten en problemen aangepakt.

Enkele voorbeelden van klachten waarvoor mensen hulp zoeken:

-Psychische klachten door vervelende (jeugd-)ervaringen, zoals bijvoorbeeld prikkelbaarheid, slaapproblemen, angstklachten, laag zelfbeeld, steeds weer vastlopende of stroeflopende relaties, stemmingsklachten.
-Veelvuldig zeer onrustig en angstig zijn voor uiteenlopende situaties.
-Langdurig somber zijn.

-Lichamelijke klachten waarvoor de arts geen oorzaak kan vinden; zoals hoofdpijn, vermoeidheid, hyperventilatie. -Problemen in het aangaan of onderhouden van vriendschappen en relaties.
-Dwangmatig handelen of gedachten die steeds terugkomen.

Per 2014 is de geestelijke gezondheidszorg verdeeld in basis GGZ (BGGGZ) en specialistische GGZ (SGGZ).

BGGGZ: is kortdurend (gemiddeld 5 tot 12 sessies). De behandeling is gericht op het verminderen van en het leren omgaan met de klachten.
SGGZ
: Hierbij gaat het om meer complexe of steeds terug kerende problematiek en is de behandeling meer gericht op inzicht in eigen functioneren en op de persoonlijkheid van de cliënt. Voor een behandeling die valt binnen de gespecialiseerde GGZ geldt dat deze in principe onbeperkt vergoed wordt vanuit de basisverzekering en gedeclareerd wordt in een zogenaamde Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Voor behandelingen die langer dan een jaar duren, geldt dat na één jaar een factuur aan uw zorgverzekeraar of aan uzelf wordt gestuurd. Daarna wordt een nieuwe DBC geopend.

Wanneer u hulp zoekt is een belangrijke eerste stap het in gesprek gaan met uw huisarts of diens praktijk ondersteuner. In dat gesprek wordt een inschatting gemaakt waar u het beste met uw klachten geholpen kunt worden.
Als psychotherapeut ben ik grotendeels werkzaam in de specialistische GGZ.

De praktijk biedt hulp aan mensen van 18 jaar en ouder. De praktijk biedt geen hulp aan mensen met verslavingsproblemen. Ook mensen die regelmatig in crisis raken en daardoor regelmatig buiten kantoortijden een beroep op de therapeut moeten doen kunnen beter binnen een GGZ instelling behandeld worden.


Werkwijze

Tijdens het eerste telefonisch contact wordt er kort ingegaan op de klachten, dit om een eerste inschatting te maken of u gebaat zou kunnen zijn bij een psychotherapeutische behandeling of dat u beter van een andere vorm van hulpverlening zou kunnen profiteren.
Globaal bestaat elke therapie uit drie fasen:
1. Intake en opstellen behandelplan
Tijdens de intake (1 tot 3 gesprekken) worden uw klachten geïnventariseerd. Er wordt gekeken hoe u op diverse gebieden functioneert (werk, thuis, relaties) en er wordt informatie verzameld over uw achtergrond. Er wordt gesproken over uw verwachtingen van de therapie/therapeut en wat u zou willen aanpakken. De intakefase wordt afgerond met het opstellen van een schriftelijk behandelplan . Dit is een wederzijdse afspraak over wáár de therapie zich op gaat richten en hoe er gewerkt gaat worden. Elk individueel gesprek duurt 45 tot 60 minuten. Wanneer psychotherapie niet de meest geschikte hulp voor u is wordt dat na de intake besproken, waarna een terugverwijzing naar de huisarts volgt. Tijdens de intake krijgt u van mij een folder over rechten en plichten waar ik mij als BIG geregistreerd psychotherapeut aan heb te houden en de mogelijkheden van een klachten regeling via de LVVP. Verder gaat er, indien akkoord, een kort verslag naar de huisarts.
2. de therapie fase.
De therapiefase bestaat uit het uitvoeren van het behandelplan. Afhankelijk van uw klachten en wat eerder is afgesproken in het behandelplan, kan een therapie korter of langer duren. Tijdens uw behandeling zal regelmatig geëvalueerd worden. Verloopt de therapie nog voorspoedig? Klopt het behandelplan nog of moet het (gedeeltelijk) aangepast worden?Tijdens deze fase zal ik u met enige regelmaat vragen een korte klachten lijst in te vullen.
3. Afronding van de therapie
De derde fase bestaat uit het afronden van de therapie. Per persoon zal het sterk verschillen hoe lang de afronding van een behandeling duurt. Elke therapie wordt afgesloten met een eindevaluatie. Waar was u tevreden over en waar niet? Zijn er nog dingen blijven liggen? Wat moet u doen als in de toekomst uw klachten terugkomen? Ook zal ik u vragen een client tevredenheidsonderzoek in te vullen. Indien voor u akkoord gaat er ook aan het einde van de behandeling een brief naar de huisarts.


Aanmelden

U kunt zich aanmelden nadat u bent verwezen door uw huisarts. Voor het maken van een afspraak en/of informatie over behandelmogelijkheden kunt u bellen met het volgende nummer: 06-24502969.

Tijdens het telefoongesprek zal niet uitgebreid op uw klachten worden ingegaan. Mocht ik u niet te woord kunnen staan laat dan een berichtje achter. Ik bel u dan zo snel mogelijk terug. De wachttijd van telefonische aanmelding tot een eerste afspraak wisselt per periode. Ik kan u hierover telefonisch informeren. Voor verwijzers ben ik dagelijks beschikbaar voor overleg.

E-mailadres: info@svandegraaf.nl

Wachttijd voor intake en behandeling.

Generalistische of specialistische GGZ?

De praktijk voor psychotherapie S. van de Graaf doet voornamelijk behandeling binnen de specialistische GGZ. Wanneer u van uw huisarts een verwijzing heeft gekregen voor de specialistische GGZ kunt u contact met mij opnemen.

Actuele informatie:

29-1-2017: In verband met grote drukte kunt u zich helaas op dit moment niet meer aanmelden voor intake en behandeling. U mag altijd bellen voor informatie.

In verband met deze drukte raad ik cliënten aan om contact op te nemen met uw eigen zorgverzekeraar om de mogelijkheden van zorg bemiddeling binnen uw regio te bespreken.

Specifieke informatie vanuit de diverse zorgverzekeraars

I.v.m. het bereiken van het omzet plafond is het helaas niet meer mogelijk in 2017 om cliënten van CZ in behandeling te nemen. Advies aan cliënten van CZ is om contact op te nemen met de afdeling zorgbemiddeling van CZ.

Binnen mijn praktijk is geen sprake van wachttijd tussen intake en behandeling. Verder is er geen sprake van verschillende wachttijden per diagnose.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met mij voor informatie, of u kunt uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een andere zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”


Supervisie en Leertherapie

Aanmeldingen voor supervisie en leertherapie zijn mogelijk.

Ik ben erkend supervisor en leertherapeut voor de vereniging van Cognitieve en Gedragstherapie en voor de vereniging voor Schema Therapie.


Ervaring

Mijn naam is Stefi van de Graaf. Sinds 1996 heb ik in diverse instellingen binnen de geestelijke gezondheidszorg gewerkt. Na mijn studie psychologie volgde ik, naast mijn werk als psycholoog, de opleiding tot psychotherapeut. Bij deze opleiding heb ik mij gespecialiseerd in de cognitieve gedragstherapie.

Dit betekent dat ik praktisch, klachtgericht, op het hier-en-nu gericht kan werken, maar ook kan ik therapie geven gericht op inzicht in onderliggende problematiek en psychodynamiek. Afhankelijk van uw hulpvraag en mogelijkheden kiezen we voor de therapievorm die het best bij u past.

De afgelopen jaren heb ik mij verder gespecialiseerd in de volgende behandelvormen: Schema gerichte therapie en EMDR.

Registraties en lidmaatschappen
Ik ben BIG-geregistreerd Psychotherapeut. Daarnaast ben ik lid van de volgende verenigingen:

  • Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCT)
  • De vereniging EMDR Nederland
  • Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten (NVVP)

Tarieven

Wat zijn de kosten voor psychotherapie?

Indien ik een contract heb met uw zorgverzekeraar geldt een volledige vergoeding van de behandeling.  Uw verplichte eigen risico  wordt hierbij echter wel aangesproken.
Voor dit jaar heb ik met bijna alle overkoepelende zorgverzekeraars een contract voor specialistische GGZ (SGGZ) afgesloten. Met een beperkt aantal zorgverzekeraars heb ik klein contract voor de basis GGZ (BGGZ) afgesloten.Uw huisarts bekijkt samen met u of u een verwijzing nodig heeft voor de basis of de specialistische GGZ.

Wanneer u een gerichte verwijzing heeft van uw huisarts kunt u mij mailen of bellen zodat ik u hierover informatie kan geven.

Let op:
*Een aantal zorgverzekeraars heeft een maximum bedrag genoemd waar ik  clienten voor mag behandelen.  Zo kan het voorkomen dat ik in de loop van het jaar geen clienten meer van de desbetreffende zorgverzekeraar in behandeling kan nemen omdat het omzetplafond anders overschreden wordt. Ik kan u hierover het beste telefonisch of per mail informeren.
*Niet alle stoornissen of behandelingen worden echter vergoed. Om te weten welke problematiek of behandeling wordt vergoed, raden wij u aan de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar te bekijken of dit na te vragen bij uw zorgverzekeraar.

Gecontracteerde zorgverzekeraars voor 2017:

Achmea Zorgverzekeringen (Zilveren Kruis)IZA Zorgverzekeraar (VGZ)
Aevitea (ASR)IZA Cura (VGZ)
Aevitea (Avéro Achmea)IZZ (VGZ)
Aevitea (VGZ)Menzis
Aevitea (VGZ Cares)MVJP (VGZ)
Anderzorg (Menzis)Nedasco / Caresco (Avéro Achmea)
ASR Ziektekostenverzekeringen (Multizorg VRZ)OHRA Ziektekostenverzekeringen (CZ – Delta Lloyd – OHRA)
Avéro Achmea (Zilveren Kruis)OHRA Zorgverzekeringen (CZ – Delta Lloyd – OHRA)
Azivo Zorgverzekeringen (Menzis)ONVZ Ziektekostenverzekeraar (Multizorg VRZ)
BeterDichtbij (ASR)ONVZ Zorgverzekeraar (ONVZ)
Bewuzt (VGZ)OZF Achmea Zorgverzekeringen (Zilveren Kruis)
Caresco (ASR)PNOzorg (ONVZ)
Caresco (Avéro Achmea)Pro Life (Zilveren Kruis)
Caresco BV(VGZ)Stad Holland Zorgverzekeraar (DSW)
Caresco (VGZ Cares)Salland verzekeringen (Eno)
CZ Zorgverzekeraar (CZ – Delta Lloyd – OHRA)SallandZorgDirect (Eno)
De Amersfoortse Verzekeringen (ASR)SZVK (Univé)
De FrieslandTurien & Co Assuradeuren (ASR)
Delta Lloyd (CZ – Delta Lloyd – OHRA)Turien & Co Assuradeuren (Avéro Achmea)
Ditzo Zorgverzekering (ASR)Turien & Co Assuradeuren(VGZ)
DSW ZorgverzekeraarUMC (VGZ)
Energiek (Eno)Univé (VGZ)
Eno Zorgverzekeraar (Multizorg VRZ)VGZ
FBTO Zorgverzekeringen (Zilveren Kruis)VGZ Cares
HollandZorg (Eno)VvAA Zorgverzekering (ONVZ)
IAK Volmacht (ASR)ZEKUR (Univé)
IAK Volmacht (Avéro Achmea)Zilveren Kruis Zorgverzekeringen
IAK Verzekeringen (VGZ)Zilveren Kruis Ziektekostenverzekeringen
Interpolis Zorgverzekeringen (Zilveren Kruis)Zorg en Zekerheid (Multizorg VRZ)
InTwente Zorgverzekeraar (DSW)Zorgzaam Verzekerd (Univé)

Verhindering/niet nagekomen afspraak

Niet nagekomen afspraken kan ik niet bij uw zorgverzekeraar declareren. Daarom dienen afspraken minimaal 24 uur voor de dag van de volgende afspraak  te worden afgezegd. Voor niet of te laat afgezegde afspraken wordt een bedrag van 60 euro in rekening gebracht.

Tarief bij geen contract

Wanneer ik met uw zorgverzekeraar geen contract heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk  95 % van de bijgevoegde door de NiZA vastgestelde maximumtarieven voor de generalistische en specialistische GGZ. Dit zijn de tarieven voor de gb-ggz in 2017.
Dit zijn de tarieven voor de g-ggz in 2017.

Tarief zelfbetalers

Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is  100 % van de door de NiZA vastgestelde maximumtarieven voor de gb-ggz. Voor de tarieven in de gb-ggz en sggz zie hier bovengenoemde link.

Tarief Overig (zorg)product
Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult, vastgesteld door de NZa, is voor 2017: €  98,00 per sessie. Het tarief in mijn praktijk is  100% van dit maximumtarief.


Verwijzers

Wat zijn de kosten voor psychotherapie?

Indien ik een contract heb met uw zorgverzekeraar geldt een volledige vergoeding van de behandeling.  Uw verplichte eigen risico  wordt hierbij echter wel aangesproken.
Voor dit jaar heb ik met bijna alle overkoepelende zorgverzekeraars een contract voor specialistische GGZ (SGGZ) afgesloten. Met een beperkt aantal zorgverzekeraars heb ik klein contract voor de basis GGZ (BGGZ) afgesloten.Uw huisarts bekijkt samen met u of u een verwijzing nodig heeft voor de basis of de specialistische GGZ.

Wanneer u een gerichte verwijzing heeft van uw huisarts kunt u mij mailen of bellen zodat ik u hierover informatie kan geven.

Let op:
*Een aantal zorgverzekeraars heeft een maximum bedrag genoemd waar ik  clienten voor mag behandelen.  Zo kan het voorkomen dat ik in de loop van het jaar geen clienten meer van de desbetreffende zorgverzekeraar in behandeling kan nemen omdat het omzetplafond anders overschreden wordt. Ik kan u hierover het beste telefonisch of per mail informeren.
*Niet alle stoornissen of behandelingen worden echter vergoed. Om te weten welke problematiek of behandeling wordt vergoed, raden wij u aan de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar te bekijken of dit na te vragen bij uw zorgverzekeraar.

Gecontracteerde zorgverzekeraars voor 2017:

Achmea Zorgverzekeringen (Zilveren Kruis)IZA Zorgverzekeraar (VGZ)
Aevitea (ASR)IZA Cura (VGZ)
Aevitea (Avéro Achmea)IZZ (VGZ)
Aevitea (VGZ)Menzis
Aevitea (VGZ Cares)MVJP (VGZ)
Anderzorg (Menzis)Nedasco / Caresco (Avéro Achmea)
ASR Ziektekostenverzekeringen (Multizorg VRZ)OHRA Ziektekostenverzekeringen (CZ – Delta Lloyd – OHRA)
Avéro Achmea (Zilveren Kruis)OHRA Zorgverzekeringen (CZ – Delta Lloyd – OHRA)
Azivo Zorgverzekeringen (Menzis)ONVZ Ziektekostenverzekeraar (Multizorg VRZ)
BeterDichtbij (ASR)ONVZ Zorgverzekeraar (ONVZ)
Bewuzt (VGZ)OZF Achmea Zorgverzekeringen (Zilveren Kruis)
Caresco (ASR)PNOzorg (ONVZ)
Caresco (Avéro Achmea)Pro Life (Zilveren Kruis)
Caresco BV(VGZ)Stad Holland Zorgverzekeraar (DSW)
Caresco (VGZ Cares)Salland verzekeringen (Eno)
CZ Zorgverzekeraar (CZ – Delta Lloyd – OHRA)SallandZorgDirect (Eno)
De Amersfoortse Verzekeringen (ASR)SZVK (Univé)
De FrieslandTurien & Co Assuradeuren (ASR)
Delta Lloyd (CZ – Delta Lloyd – OHRA)Turien & Co Assuradeuren (Avéro Achmea)
Ditzo Zorgverzekering (ASR)Turien & Co Assuradeuren(VGZ)
DSW ZorgverzekeraarUMC (VGZ)
Energiek (Eno)Univé (VGZ)
Eno Zorgverzekeraar (Multizorg VRZ)VGZ
FBTO Zorgverzekeringen (Zilveren Kruis)VGZ Cares
HollandZorg (Eno)VvAA Zorgverzekering (ONVZ)
IAK Volmacht (ASR)ZEKUR (Univé)
IAK Volmacht (Avéro Achmea)Zilveren Kruis Zorgverzekeringen
IAK Verzekeringen (VGZ)Zilveren Kruis Ziektekostenverzekeringen
Interpolis Zorgverzekeringen (Zilveren Kruis)Zorg en Zekerheid (Multizorg VRZ)
InTwente Zorgverzekeraar (DSW)Zorgzaam Verzekerd (Univé)

Verhindering/niet nagekomen afspraak

Niet nagekomen afspraken kan ik niet bij uw zorgverzekeraar declareren. Daarom dienen afspraken minimaal 24 uur voor de dag van de volgende afspraak  te worden afgezegd. Voor niet of te laat afgezegde afspraken wordt een bedrag van 60 euro in rekening gebracht.

Tarief bij geen contract

Wanneer ik met uw zorgverzekeraar geen contract heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk  95 % van de bijgevoegde door de NiZA vastgestelde maximumtarieven voor de generalistische en specialistische GGZ. Dit zijn de tarieven voor de gb-ggz in 2017.
Dit zijn de tarieven voor de g-ggz in 2017.

Tarief zelfbetalers

Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is  100 % van de door de NiZA vastgestelde maximumtarieven voor de gb-ggz. Voor de tarieven in de gb-ggz en sggz zie hier bovengenoemde link.

Tarief Overig (zorg)product
Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult, vastgesteld door de NZa, is voor 2017: €  98,00 per sessie. Het tarief in mijn praktijk is  100% van dit maximumtarief.


Contact

Contact gegevens:

Psychotherapie praktijk Stefi van de Graaf
Van der does de willeboissingel 5
5211 CA den Bosch
Telefoonnummer:  06-24502969
Email: info@svandegraaf.nl

Website:www.svandegraaf.nl
www.willemshuys.nl

U vindt mijn praktijk in het centrum van Den Bosch vlakbij het station: De van der Does de willeboisingel is een zijstraat van de stationsstraat komende vanaf het station richting stadscentrum net voor de Whilhelminabrug naar rechts. Het pand waarin mijn praktijk is gevestigd heet het Willemshuys.

Parkeren is in deze straat helaas alleen betaald mogelijk. De dichtsbijzijnde parkeergarage vindt u onder het Station. Onbetaald parkeren is mogelijk in de wijk achter het station.

Met het openbaar vervoer kunt u van het Centraal Station in ca 3-5 minuten naar de praktijk lopen.

Via google maps, maps.google.nl kunt u een gedetailleerde routeplanning opvragen.
Voor de route per openbaar vervoer kunt u www.9292ov.nl raadplegen.
kaart weergeven